Výsledky vyhľadávania

 1. MASKAĽOVÁ, Zuzana. Kvantitatívne metódy v modelovaní finančných časových radov : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 94 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ČIŽMÁRIK, Richard. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu finančných časových radov : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 83 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. DLUHOŠ, Martin. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu ceny nehnuteľností : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KUKURA, Michal. Technická analýza a opčné stratégie : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. KUCAN, Viliam. Aplikácia modelovania úrokových mier : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 46 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BENE, Matej. Aplikácia vybraných kvantitatívnych metód modelovania finančných časových radov : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. MARETTOVÁ, Miriama. Ekonometrické modelovanie ceny leteniek : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 44 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. BAČA, Dušan. Možnosti využitia Value-at-Risk pri tvorbe portfólia cenných papierov : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2014. 69 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. RYCHNAVSKÁ, Daša. Kvantitatívne metódy a hodnotenie efektívnosti vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2014. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. BALUCHOVÁ, Ľubica. Modelovanie predaja pomocou ekonometrických modelov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2014. 83 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha