Výsledky vyhľadávania

 1. PAVELKA, Ľuboš - RUŽEKOVÁ, Viera - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Inštitucionálna podpora financovania exportu a zahraničných investícií vo vybraných krajinách EÚ. Recenzenti: Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vydání. Praha : Leges, 2021. 196 s. [11,17 AH]. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-7502-503-6. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. EU Strategic Interests in Kazakhstan in the Context of Geopolitical and Geo-Economic Changes in the Region with Focus on China. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISSN 2464-6733, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 51-57 online. VEGA 1/0777/20, VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 3. DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica - DRUŽBACKÁ, Barbora. Impact of Chinese Positions and BRI Projects in the Western Balkans on the EU Agenda in the Region. Aut. Barbora Družbacká. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113, pp. 43-56 online. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 4. ZUBAĽOVÁ, Ľubica - DRIENIKOVÁ, Kristína - SMÁKOVÁ, Ľudmila. Interdependency between Economic Performance and HIV Prevalence in Countries of Sub-Saharan Africa. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 52-62 online.
  článok

  článok

 5. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Migrácia a vývoj príjmov z remitencií vo vybraných členských krajinách Eurázijskej hospodárskej únie. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 49-60. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 6. ZUBAĽOVÁ, Ľubica - DRIENIKOVÁ, Kristína. Foreign-Trade Relations of the Slovak Republic with Western Balkans. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 496-507 CD-ROM. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 7. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Exportné úverové agentúry a zadlženosť rozvojových krajín v rámci geopolitických zmien. In Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4664-5, s. 69-79 online.
  článok

  článok

 8. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Impact of the Geopolitical Changes on the EU Foreign Trade Relations with Selected Territories : Implications for the Slovak Economy. Reviewers: T.M. Isachenko, Peter Baláž. 1st Edition. Saint Petersburg : Saint Petersburg University Press, 2019. 246 s. [15,5 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-5-288-05988-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zjednodušenie pravidiel pôvodu v Dohode EÚ – Jordánsko – vplyv na vzájomné zahraničnoobchodné vzťahy. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 277-287. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 10. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Protekcionistická politika EÚ v poľnohospodárstve – obchod s banánmi. In Aktuálne otázky vplyvu súčasných geopolitických zmien na zahraničnoobchodné vzťahy EÚ (so zameraním na slovenskú ekonomiku) : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4561-7, s. 44-54 CD-ROM. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok