Výsledky vyhľadávania

 1. MUŽLAYOVÁ, Monika. Aplikácia kalkulačných metód v závislosti od typu podnikateľského procesu : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 39 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠTEFANATNÁ, Adriána. Manažérske účtovníctvo ako zdroj informácií v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. KUĽHA, Jakub. Informácie manažérskeho účtovníctva pre riadenie podniku poskytujúceho ubytovacie služby : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠAHOVÁ, Simona. Analýza systému plánov a rozpočtov v podmienkach konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 5. ZEZULKOVÁ, Monika. Význam kalkulácií v hoteliérstve : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. MIČÍKOVÁ, Dominika. Sledovanie nákladov podľa stredísk - zodpovednostné strediská, ich tvorba, členenie, úlohy a hodnotenie výsledkov : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 7. TUČEK, Milan. Metodika a ciele manažérskeho účtovníctva v podniku so strojárenskou výrobou : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 8. ČERVENÝ, Martin. Náklady podniku. Podstata a členenie nákladov podľa základných kritérií ISO, so zameraním na vybranú prevádzkareň : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 9. IVANČÍKOVÁ, Viktória. Špecifiká účtovania, oceňovania a vykazovania v spoločnosti obchodujúcej so stavebninami : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 10. GRIGOVÁ, Lucia. Proces tvorby a optimalizácie sortimentu výroby a objemu odbytu v podmienkach konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha