Výsledky vyhľadávania

 1. LIESKOVSKÁ, Vanda. Kritické myslenie a jeho aplikácia v marketingu. In Česká ekonomika 2000 : očekávání - skutečnosti - perspektivy. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2000. ISBN 80-7248-059-6, s. 184-188.
  článok

  článok

 2. GONDA, Vladimír. Vývoj a aktuálne otázky menovej politiky na Slovensku. In Česká ekonomika 2000 : očekávání - skutečnosti - perspektivy. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2000. ISBN 80-7248-059-6.
  článok

  článok

 3. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Kapitálový trh Slovenska pri jeho začleňovaní sa do Európskej únie. In Česká ekonomika 2000 : očekávání - skutečnosti - perspektivy. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2000. ISBN 80-7248-059-6.
  článok

  článok

 4. LISÝ, Ján - HONTYOVÁ, Kajetána - TÁNCOŠOVÁ, Judita. Fiškálna politika - súčasť makroekonomickej stabilizačnej politiky. In Česká ekonomika 2000 : očekávání - skutečnosti - perspektivy. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2000. ISBN 80-7248-059-6.
  článok

  článok

 5. MARTINCOVÁ, Marta - MUCHOVÁ, Eva. Aktuálne otázky menovej politiky v SR. In Česká ekonomika 2000 : očekávání - skutečnosti - perspektivy. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2000. ISBN 80-7248-059-6, s. 59-67.
  článok

  článok