Výsledky vyhľadávania

 1. DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KÖNIG, Brian. Nerovnosti v oblasti spotreby v SR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 1, s. 7-15. VEGA 1/0285/14, VEGA 2/0026/15.
  článok

  článok

 2. PETRÍKOVÁ, Kristína. Ekonomické vs. ekologické ciele v CGE modeli. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 1, s. 29-33. VEGA 1/0810/15.
  článok

  článok

 3. KARELOVÁ, Klaudia. Porovnanie podnikateľského prostredia krajín V4 na základe vybraných indexov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 2, s. 24-39.
  článok

  článok

 4. KÖNIG, Brian. Testovanie stability Okunovho zákona v SR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 35-59. VEGA 2/0181/15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200965/fss0215.pdf>
  článok

  článok

 5. MEGYESIOVÁ, Silvia et al. Štruktúra a vek lekárov na Slovensku v kontexte krajín EÚ. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 4, s. 67-73. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208682/fss0415.pdf>
  článok

  článok

 6. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Spokojnosť pacienta v kontexte marketingovo-manažerského prístupu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 4, s. 74-79. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208682/fss0415.pdf>
  článok

  článok

 7. IVANČÍKOVÁ, Ľudmila. Meranie spokojnosti obyvateľov Slovenska ako súčasť merania kvality života. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 72-78. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  článok

  článok

 8. MEGYESIOVÁ, Silvia - LIESKOVSKÁ, Vanda. Vplyv čiastkových ukazovateľov na reálnu zmenu HDP Slovenska. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 125-129. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  článok

  článok

 9. OSTRIHOŇ, Filip. Hodnotenie krajov Slovenska prostredníctvom modelu panelových dát. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 138-142. VEGA 2/0172/12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  článok

  článok

 10. SIPKOVÁ, Ľubica - SIPKO, Juraj. Nerovnosť miezd zamestnancov SR v regionálnom a sociálno-ekonomickom členení. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 166-173. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  článok

  článok