Výsledky vyhľadávania

 1. KARELOVÁ, Klaudia. Porovnanie podnikateľského prostredia krajín V4 na základe vybraných indexov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 2, s. 24-39.
  článok

  článok

 2. PETRÍKOVÁ, Kristína. Ekonomické vs. ekologické ciele v CGE modeli. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 1, s. 29-33. VEGA 1/0810/15 "nput‐output analýza Európskej integrácie".
  článok

  článok

 3. DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KÖNIG, Brian. Nerovnosti v oblasti spotreby v SR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 1, s. 7-15. VEGA 1/0285/14, VEGA 2/0026/15.
  článok

  článok

 4. KÖNIG, Brian. Testovanie stability Okunovho zákona v SR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 35-59. VEGA 2/0181/15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200965/fss0215.pdf>
  článok

  článok

 5. MEGYESIOVÁ, Silvia et al. Štruktúra a vek lekárov na Slovensku v kontexte krajín EÚ. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 4, s. 67-73. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208682/fss0415.pdf>
  článok

  článok

 6. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Spokojnosť pacienta v kontexte marketingovo-manažerského prístupu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 4, s. 74-79. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208682/fss0415.pdf>
  článok

  článok

 7. TEREK, Milan. Optimálna alokácia výberu medzi stratá. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 1, s. 97-101. VEGA 1/0761/12. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0185111/fss0114.pdf>
  článok

  článok

 8. KÖNIG, Brian - DOMONKOS, Tomáš. Odhad priamych nákladov nezamestnanosti v SR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 3, s. 127-134. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0186415/fss0314.pdf>
  článok

  článok

 9. LICHNER, Ivan - PETRÍKOVÁ, Kristína. Konštrukcia dátového podkladu pre CGE modely. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 3, s. 143-156. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0186415/fss0314.pdf>
  článok

  článok

 10. HORVÁT, Peter. Analýza faktorov alokácie pracovníkov do sektorov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 3, s. 79-86. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0186415/fss0314.pdf>
  článok

  článok