Výsledky vyhľadávania

 1. ANTALOVÁ, Mária. Teoretické a praktické východiská evalvácie výchovno-vzdelávacieho procesu na vysokej škole II. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002, December 2002, roč. 7, č. 4, s. 26-28.
  článok

  článok

 2. ČIDEROVÁ, Denisa. Eric van der Linden na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002, December 2002, roč. 7, č. 4, s. 18.
  článok

  článok

 3. LACKOVÁ, Alica. Piaty ročník udeľovania Vontobelovej ceny na Obchodnej fakulte. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002, December 2002, roč. 7, č. 4, s. 33.
  článok

  článok

 4. KOLLÁR, Vojtech. Novoročný príhovor rektora EU. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002, December 2002, roč. 7, č. 4, s. 1-2.
  článok

  článok

 5. GREŠŠ, Martin. Medzinárodné vzťahy 2002 : aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002, December 2002, roč. 7, č. 4, s. 38.
  článok

  článok

 6. ANTALOVÁ, Mária. Teoretické a praktické východiská evalvácie výchovno-vzdelávacieho procesu na vysokej škole I. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002, Október 2002, roč. 7, č. 3, s. 16-18.
  článok

  článok

 7. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia NHF EU. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002, Október 2002, roč. 7, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok

 8. PLECENIKOVÁ, Iveta. Elektronické informačné zdroje. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002, Október 2002, roč. 7, č. 3, s. 12-13.
  článok

  článok

 9. MOGYOROSIOVÁ, Zuzana - ČIDEROVÁ, Denisa. Myslíme na budúcnosť. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002, Október 2002, roč. 7, č. 3, s. 20.
  článok

  článok

 10. GRELL, Michal. Nová ekonomika na prahu 3. tisícročia. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002, Október 2002, roč. 7, č. 3, s. 21-24.
  článok

  článok