Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena - TKÁČIKOVÁ, Jarmila. Príchod úverových družstiev. In Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0146, December 2007, roč. 2, č. 12, s. 16-18.
  článok

  článok

 2. CHOVANCOVÁ, Božena. Zelená kniha o retailových službách v EÚ. In Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0146, November 2007, roč. 2, č. 11, s. 10-11.
  článok

  článok

 3. CHOVANCOVÁ, Božena - TKÁČOVÁ, Daniela. Alternatívne bankové služby. In Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0146, September 2007, roč. 2, č. 9, s. 14-15.
  článok

  článok

 4. LISÝ, Ján - MUCHOVÁ, Eva. Ekonómia ako vášeň života : Misesova predstava trhovej ekonomiky. In Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0146, September 2007, roč. 2, č. 10, s. 42-44.
  článok

  článok

 5. MARKO, Peter. Nevyužitý zdroj na získavanie financií : katastrofické dlhopisy a ich budúcnosť. In Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0146, September 2007, roč. 2, č. 10, s. 38-39.
  článok

  článok

 6. CHOVANCOVÁ, Božena - TKÁČOVÁ, Daniela. Finančné služby vytvárajú takzvaný finančný priemysel : Prístup k finančným službám a problémy finančnej exklúzie v krajinách EÚ a na Slovensku. In Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0146, Júl 2007, roč. 2, č. 7-8, s. 17-19.
  článok

  článok

 7. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Teoretické základy menovej integrácie v Európe. In Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0146, Júl 2007, roč. 2, č. 7-8, s. 14-15.
  článok

  článok

 8. HORVÁTOVÁ, Eva. [Řízení obchodních bank]. In Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2006. ISSN 1337-0146, November 2006, roč. 1, č. 2, s. 50. Recenzia na: Řízení obchodních bank : vybrané kapitoly / Vlasta Kašparovská a kol. - Praha : C.H. Beck, 2006. - ISBN 80-7179-381-7.
  článok

  článok