Výsledky vyhľadávania

 1. GAVUROVÁ, Beáta - JASOVSKÁ, Jana. Výskumné štúdie s problematikou Balanced Scorecard – odporúčania pre následné výskumy. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 43-55.
  článok

  článok

 2. SANIUK, Anna - WOZNIAK, Waldemar. Budgeting in manufacturing enterprises. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 56-65.
  článok

  článok

 3. GLOVA, Jozef - GAVUROVÁ, Beáta. Rozhodovacie stromy a neurónové siete pre Business Intelligence. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103, 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 66-82. VEGA 1/0350/10 „Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení podnikov na Slovensku".
  článok

  článok

 4. HUTNÍKOVÁ, Alica et al. Simulation and shakeout of financial factors in mining concerns as a method of financial crises prevention. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103, 2010, roč. 8, č. 1, s. 42-50.
  článok

  článok

 5. RADZISZEWSKA-ZIELINA, Alžbieta - MESÁROŠ, František. Barriers to the development of partnering relations in american as well as polish, slovak and ukrainian construction enterprises: differences and similarities. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103, 2010, roč. 8, č. 1, s. 51-58.
  článok

  článok

 6. HUTNÍKOVÁ, Alica. Predchádzanie krízam modelovaním finančných rizík. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103, 2010, roč. 8, č. 1, s. 59-65.
  článok

  článok

 7. SUCHÁNEK, Petr. Analýza ekonomické výkonnosti družstev v ČR v kontextu ekonomické krize. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103, 2010, roč. 8, č. 1, s. 20-31.
  článok

  článok

 8. GAVUROVÁ, Beáta - DELINA, Radoslav. Prístupy k meraniu a riadeniu výkonnosti a ich aplikačné možnosti v podnikoch. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103, 2010, roč. 8, č. 1, s. 5-19.
  článok

  článok

 9. MESÁROŠ, František - BEREŠOVÁ, Jana. Ekonomická efektívnosť PPP projektov. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s.11-20.
  článok

  článok

 10. ŠEBO, Juraj. Projektové riadenie s podporou metód sieťovej analýzy. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 21-30.
  článok

  článok