Výsledky vyhľadávania

 1. BELIČKA, Ivan. Trojrozmerné ochranné známky a prieskum ich zápisnej spôsobilosti. In Duševné vlastníctvo = Intellectual property = Geistiges Eigentum = La Propriété intellectuelle : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2003. ISSN 1335-2881, 2003, roč. 7, č. 1, s. 46-49.
  článok

  článok

 2. TUMA, Miroslav. Inovačné stratégie súčasnosti. In Duševné vlastníctvo = Intellectual property = Geistiges Eigentum = La Propriété intellectuelle : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2003. ISSN 1335-2881, 2003, roč. 7, č. 1, s. 49-56.
  článok

  článok

 3. TUMA, Miroslav. Filozofia alternatívneho programu prekonávania transformačnej krízy podnikov. In Duševné vlastníctvo : časopis pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. ISSN 1335-2881, 2003, roč. 7, č. 3, s. 24-33.
  článok

  článok

 4. SZATTLER, Eduard. Počítačové programy a aproximácia autorského práva. In Duševné vlastníctvo : časopis pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. ISSN 1335-2881, 2003, roč. 7, č. 3, s. 48-51.
  článok

  článok

 5. TUMA, Miroslav. Inovačné aspekty a realita. In Duševné vlastníctvo : časopis pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. ISSN 1335-2881, 2003, roč. 7, č. 4, s. 37-47.
  článok

  článok

 6. BELIČKA, Ivan. Dôvody oceňovania predmetov priemyselného vlastníctva. In Duševné vlastníctvo = Intellectual property = Geistiges Eigentum = La Propriété intellectuelle : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2003. ISSN 1335-2881, 2003, roč. 7, č. 2, s. 29-35.
  článok

  článok

 7. TUMA, Miroslav. Stimulačné prúdy inovačnej kultúry podnikov. In Duševné vlastníctvo = Intellectual property = Geistiges Eigentum = La Propriété intellectuelle : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2003. ISSN 1335-2881, 2003, roč. 7, č. 2, s. 11-19.
  článok

  článok