Výsledky vyhľadávania

 1. MÁRTONOVÁ, Renáta. 55. výročie Slovenskej ekonomickej knižnice. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 3, s. 9-10.
  článok

  článok

 2. HUDECOVÁ, Simona. EBSLG Annual General Meeting. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 3, s. 11-14.
  článok

  článok

 3. PLECENIKOVÁ, Iveta. Karentované časopisy. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 4, s. 19-20.
  článok

  článok

 4. STRIČÍK, Michal. Ministerské návštevy na pobočke PHF EU v Michalovciach. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, 2003, roč. 8, č. 2, s. 22.
  článok

  článok

 5. DRUGDOVÁ, Barbora. Medzinárodná spolupráca Ekonomickej univerzity v Bratislave s Masarykovou univerzitou v Brne. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 4, s. 29.
  článok

  článok

 6. SIVÁK, Rudolf - MUCHOVÁ, Eva. Úspešné ukončenie projektu Leonardo da Vinci. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 3, s. 15-16.
  článok

  článok

 7. ČARNICKÝ, Štefan. 10. výročie založenia Nadácie prof. Ing. Júliusa Pázmána v Košiciach. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 4, s. 42-43.
  článok

  článok

 8. TEREK, Milan - MUCHOVÁ, Eva. Zlepšovanie kvality na univerzite. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, 2003, roč. 8, č. 2, s. 17.
  článok

  článok

 9. MUCHOVÁ, Eva - GROSHEK, Gerald. Náš hosť - profesor Gerald Groshek z Redlandskej univerzity, USA. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, roč. 8, č. 4, s. 28.
  článok

  článok

 10. GRELL, Michal. Informačný systém na podporu rozhodovania vo verejnej správe. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, 2003, roč. 8, č. 2, s. 18-21.
  článok

  článok