Výsledky vyhľadávania

  1. ŠAFRANOVÁ, Zora - ČEPELOVÁ, Anna. Investovanie do vzdelávania zamestnancov v podmienkach SR. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1, s. 53-56.
    článok

    článok

  2. TOKÁROVÁ, Mária. Niektoré aspekty vývoja teórie konkurencie a nevyhnutnosť ich poznania. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1, s. 57-60.
    článok

    článok