Výsledky vyhľadávania

 1. PLEŠKA, Jozef. Prehľad peňažných tokov banky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, December 2004, roč. 12, č. 12, s. 2-7.
  článok

  článok

 2. FUCHS, Kamil - POLOUČEK, Stanislav. Prečo je insider trading problém? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, December 2004, roč. 12, č. 12, s. 13-15.
  článok

  článok

 3. ŠESTÁKOVÁ, Monika. Myron S. Scholes. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, December 2004, roč. 12, č. 12, s. 16-18.
  článok

  článok

 4. FLACHÉ, Dagmar. Pamätná strieborná minca k 300. výročiu narodenia J.A. Segnera. Fotogr. Štefan Fröhlich. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, December 2004, roč. 12, č. 12, s. 23-24.
  článok

  článok

 5. DOLIAK, Michal. Zhodnotenie vplyvu spoločnej poľnohospodárskej politiky po vstupe Slovenska do EÚ na ceny potravín. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, November 2004, roč. 12, č. 11, s. 2-7.
  článok

  článok

 6. SEMAN, Ján. Analýza výsledkov prieskumu : spotrebiteľský barometer. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, November 2004, roč. 12, č. 11, s. 8-10.
  článok

  článok

 7. FABOVÁ, Ľudmila. Úroková politika komerčných bánk na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, November 2004, roč. 12, č. 11, s. 16-18.
  článok

  článok

 8. NELL, Mathias. Menová politika v Slovenskej republike : implicitné inflačné cielenie a výber optimálneho režimu výmenného kurzu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, November 2004, roč. 12, č. 11, s. 19-21.
  článok

  článok

 9. ČUTKOVÁ, Zoja - DONOVAL, Milan. Odvetvová špecializácia v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, Október 2004, roč. 12, č. 10, s. 4-6.
  článok

  článok

 10. SEMAN, Ján. Analýza výsledkov prieskumu : spotrebiteľský barometer. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, Október 2004, roč. 12, č. 10, s. 7-10.
  článok

  článok