Výsledky vyhľadávania

 1. KOTLEBOVÁ, Jana. Peníze a měnová politika. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, December 2004, roč. 12, č. 12, s. 26. Recenzia na: Peníze a měnová politika / Josef Jílek. - Praha : Grada Publishing, 2004. - ISBN 80-247-0769-1.
  článok

  článok

 2. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Daňová reforma SR v oblasti nepriamych daní. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, December 2004, roč. 12, č. 12, s. 8-12.
  článok

  článok

 3. VAVROVÁ, Katarína. Majetkové dane. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, November 2004, roč. 12, č. 11, s. 11-15.
  článok

  článok

 4. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Charles Poor Kindleberger. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, November 2004, roč. 12, č. 11, s. 22-24.
  článok

  článok

 5. ĎURINOVÁ, Ivona. Nová koncepcia zdaňovania príjmov v kontexte daňovej reformy SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, September 2004, roč. 12, č. 9, s. 9-13.
  článok

  článok

 6. CHOVANCOVÁ, Božena. Bude liberálnejší mechanizmus fungovania penzijných fondov v EÚ? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, August 2004, roč. 12, č. 8, s. 10-13.
  článok

  článok

 7. DOPIRIAK, Rastislav. Dvojité zdanenie priamymi daňami a jeho eliminácia po daňovej reforme 2004. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, August 2004, roč. 12, č. 8, s. 14-18.
  článok

  článok

 8. PODOLINSKÝ, Vladimír - VALIŠ, Juraj. Vybrané aspekty zdanenia zahraničných osôb v daňovom práve SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, Júl 2004, roč. 12, č. 7, s. 2-5.
  článok

  článok

 9. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Bertil Gotthard Ohlin. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, Júl 2004, roč. 12, č. 7, s. 21-24.
  článok

  článok