Výsledky vyhľadávania

 1. KARDOŠ, Peter - HUTERA, Milan. Víno môže byť útočiskom sklamaných investorov. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 8-15.
  článok

  článok


 2. GRISÁKOVÁ, Nora - RYBÁROVÁ, Daniela. Reálne opcie – nástroj hodnotenia rizika investičných projektov. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 25-28. VEGA 1/0657/10, VEGA 1/0549/10, VEGA 1/0410/10.
  článok

  článok


 3. MARUŠIN, Ján - HVASTOVÁ, Jozefína. Ekonomická kalkulácia nákladov ako podklad pri manažérskom rozhodovaní. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 16-20.
  článok

  článok


 4. NAGY, Ladislav. Model amortizovanej hodnoty pri oceňovaní obligácií. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 42-46. VEGA 1/0020/12.
  článok

  článok


 5. GRISÁKOVÁ, Nora - RYBÁROVÁ, Daniela - DOMONKOS, Tomáš. Vláda môže garantovať investorom výnosnosť opciou. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 2, s. 23-27. VEGA 1/0488/12.
  článok

  článok


 6. NAGY, Ladislav. Oceňovanie emitovaných obligácií s pevným výnosom. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 2, s. 29-33. VEGA 1/071/12.
  článok

  článok


 7. KARDOŠ, Peter. Patent má poskytnúť priestor pre návratnosť investícií. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 3, s. 23-25.
  článok

  článok


 8. KARDOŠ, Peter. Patenty zneužívajú veľké firmy na blokovanie konkurencie. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 3, s. 29.
  článok

  článok


 9. KARDOŠ, Peter. Ako vypočítať hodnotu licencie na využívanie patentu. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 3, s. 30-35.
  článok

  článok


 10. GRISÁKOVÁ, Nora - RYBÁROVÁ, Daniela - DOMONKOS, Tomáš. Tieňové mýto môže kompenzovať nízke príjmy z diaľnic. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 3, s. 36-39. VEGA 1/0488/12.
  článok

  článok