Výsledky vyhľadávania

 1. KOSTKOVÁ, Albína - CZILLINGOVÁ, Cecília. Posúdenie úmernosti ekonomického vývoja podniku. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008. VEGA 1/0667/08.
  článok

  článok

 2. HUDÁK, Matej - REJDOVÁ, Radomíra. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 3. JURGA, Rastislav. Modely spotreby. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 4. HUROVÁ, Jana. Etika v podnikaní, klientelizmus a legislatíva. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 5. REJDOVÁ, Radomíra - ŠIMOVÁ, Katarína. Implementácia skrytých nákladov a výnosov do stratégie environmentálneho programu SR. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 6. HUDÁK, Matej. Hodnotenie investícií do obnoviteľných zdrojov energie. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 7. KOCÁK, Vladimír. Využitie nástrojov marketingu a stanovenie konkurenčnej stratégie v poľnohospodárskych subjektoch na Slovensku. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 8. ŠIMEGH, Peter. Členenie obnoviteľných zdrojov energie. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok