Výsledky vyhľadávania

 1. BOSÁKOVÁ, Mária - GAJDOŠ, Jozef. Priority v time management. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 2. STRIČÍK, Michal. Biomasa ako obnoviteľný zdroj energie. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 3. Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov : zborník [abstraktov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zemplínska Šírava 16.-18.9.2008. Zostavil Matej Polák. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2008. 39 s. ISBN 978-80-225-2662-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. URBLÍKOVÁ, Daniela - GAJDOŠ, Jozef. Znečisťovanie ovzdušia v meste Košice - vybrané aspekty. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 5. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Rôzne pohľady na vymedzenie pojmu rizikový a rozvojový kapitál. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 6. ANDREJČÍKOVÁ, Mária - REPÁŠOVÁ, Magdaléna. Obchodovanie s emisiami je nedeliteľnou súčasťou súčasnej energetickej a environmentálnej stratégie. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 7. ANDREJKOVIČ, Marek. Odhady ekonomických parametrov pri hodnotení návratnosti projektov využívania obnoviteľných zdrojov energie. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 8. NIMRICHTEROVÁ, Jana. Environmentálny marketing v kontexte spoločensky zodpovedného podnikania. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 9. DEMJANOVÁ, Lucia. Dynamika externého prostredia podniku. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok

 10. BOBÁKOVÁ, Viktória. Finančné aspekty trvalo udržateľného rozvoja. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok