Výsledky vyhľadávania

 1. MEHEŠ, Marek. Poistenie ako významný nástroj zabezpečenia finančnej stability poľnohospodárskych podnikov. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok


 2. KOCÁK, Vladimír. Využitie nástrojov marketingu a stanovenie konkurenčnej stratégie v poľnohospodárskych subjektoch na Slovensku. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok


 3. BOBÁKOVÁ, Viktória. Finančné aspekty trvalo udržateľného rozvoja. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008. VEGA 1/0667/08.
  článok

  článok


 4. PRIVIDI, Dagmar. Podnikanie a inovácie v produktívnych regiónoch. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok


 5. BOSÁKOVÁ, Mária - GAJDOŠ, Jozef. Priority v time management. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok


 6. STRIČÍK, Michal. Biomasa ako obnoviteľný zdroj energie. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok


 7. URBLÍKOVÁ, Daniela - GAJDOŠ, Jozef. Znečisťovanie ovzdušia v meste Košice - vybrané aspekty. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok


 8. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Rôzne pohľady na vymedzenie pojmu rizikový a rozvojový kapitál. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok


 9. ANDREJKOVIČ, Marek. Odhady ekonomických parametrov pri hodnotení návratnosti projektov využívania obnoviteľných zdrojov energie. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok


 10. NIMRICHTEROVÁ, Jana. Environmentálny marketing v kontexte spoločensky zodpovedného podnikania. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok