Výsledky vyhľadávania

 1. JELŠÍKOVÁ, Martina - ŽEMBOVÁ, Zuzana. Hodnotenie stavu cestovného ruchu vo vybranom kraji Slovenska na základe vybraných nefinančných ukazovateľov. In Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-6].
  článok

  článok

 2. PÖTHEOVÁ, Petra. Konkurenčná výhoda - predpoklad pre vytvorenie úspešného podniku. In Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-12].
  článok

  článok

 3. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Vykazovanie výkonov a ekonomických prínosov cestovného ruchu vo Francúzsku. In Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-11].
  článok

  článok

 4. RUBANINSKÁ, Kamila. The congruence of the sponsors' objectives with the sponsorship objectives understood by the sample of consumers. In Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-6]. 2316063/08.
  článok

  článok