Výsledky vyhľadávania

 1. MIKÓCZIOVÁ, Jana. [Recenzia na knižné publikácie Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení MSP v dôsledku integrácie I., II.]. In MANEKO. Manažment a ekonomika podniku. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2010. ISSN 1337-9488, 2010, roč. 2, č.1, s. 93-94. Recenzia na: Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I. / Elena Šúbertová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2877-1. Dostupné na : <www.maneko.sk/casopis/pdf/1_2010.pdf>
  článok

  článok

 2. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Zhodnotenie zmien podmienok a bariér podnikania v malých a stredných podnikoch na Slovensku. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 5 - 18. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 3. DEÁKOVÁ, Stanislava. Význam možnosti využitia nástrojov komunikácie v marketingovej stratégii malých a stredných podnikov. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 27 - 35. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 4. GAJDOVÁ, Denisa. Európska únia a malé podniky. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 36 - 44. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 5. BUKOVOVÁ, Sylvia. Podpora činnosti neziskových organizácií tretieho sektora zo strany podnikateľských subjektov prostredníctvom nepriamych štátnych nástrojov. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 19 - 26. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 6. ŠÚBERTOVÁ, Elena - HRICOVÁ HUDÁKOVÁ, Mária. Zhodnotenie hospodárenia MSP s prostriedkami z eurofondov. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 45 - 55. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 7. KATONOVÁ, Miroslava. Zhodnotenie vplyvu finančnej krízy na poskytovanie úverov malým a stredným podnikom v súčasnosti. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 56 - 62. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 8. KUBICA, Milan - TÓTH, Miroslav. Aktuálne problémy oceňovania MSP v SR. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 63 - 72. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 9. TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Plánovací proces v MSP v období finančnej krízy. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 85 - 96. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 10. UHLIAR, Miroslav - KRÁČMAR, Ján. Hodnotenie a kontrola výkonnosti dodávateľov v malých a stredných podnikoch s využitím systému Balanced Scorecard. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 97 - 104. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok