Výsledky vyhľadávania

 1. LISÝ, Ján. Teoretické prístupy k cyklickému vývoju ekonomiky. In Ekonomika firiem 2004 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2004. ISBN 80-225-1879-4, s. 110-114.
  článok

  článok


 2. IŠA, Ján et al. Peniaze v ekonomickej teórii. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 278 s. ISBN 80-225-1785-2. [Počet ex. : 45, z toho voľných 35, prezenčne 10]

 3. LISÝ, Ján. Ludwig von Mises. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003. ISSN 1335-0900, Júl 2003, roč. 11, č. 7, s. 15-18. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/sg001731_2003_003_007/BIATEC_7_2003.pdf>
  článok

  článok


 4. LISÝ, Ján - PETRIČOVÁ, Jarmila - ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Dejiny ekonomických teórií. Bratislava : IURA EDITION, 2003. 386 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/Ck7f2yFqgz> ISBN 80-89047-60-2. [Počet ex. : 38, z toho voľných 19, prezenčne 16]

 5. LISÝ, Ján. Friedrich August von Hayek. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2002. ISSN 1335-0900, November 2002, roč. 10, č. 11, s. 19-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/sg001731_2002_002_011/BIATEC_11_2002.pdf>
  článok

  článok