Výsledky vyhľadávania

  1. PUPALA, Ladislav. Postavenie malej otvorenej ekonomiky v procese integrácie a globalizácie. In Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2138-8, s. 41-47.
    článok

    článok

  2. LISÝ, Ján et al. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : IURA EDITION, 2005. 622 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-063-3. [Počet ex. : 74, z toho voľných 68, prezenčne 5]
  3. MUCHOVÁ, Eva. Makroekonómia otvorenej ekonomiky. Bratislava : IURA EDITION, 2005. 160 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-023-4. [Počet ex. : 26, z toho voľných 18, prezenčne 8]