Výsledky vyhľadávania

  1. VLACHYNSKÝ, Karol. Finančné rozhodovanie a behaviorálne financie. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 2, s. 67-70.
    článok

    článok

  2. KRÁĽOVIČ, Jozef - VLACHYNSKÝ, Karol. Finančný manažment. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2006. 455 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-042-0. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 3]
  3. FETISOVOVÁ, Elena - VLACHYNSKÝ, Karol - SIROTKA, Vladimír. Financie malých a stredných podnikov. Bratislava : IURA EDITION, 2004. 260 s. Ekonómia. ISBN 80-89047-87-4. [Počet ex. : 13, z toho voľných 3, prezenčne 3]