Výsledky vyhľadávania

 1. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl : vytvárať adekvátnu organizačnú štruktúru. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 12, s. 15 - 17.
  článok

  článok

 2. TUREK, Ivan. K problematike kľúčových kompetencií : najlepší spôsob ako sa učiť, je niečo robiť. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 12, s. 2 - 8.
  článok

  článok

 3. GODLA, František. Význam a úloha pedagogickej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese : komunikácia determinuje napredovanie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 12, s. 9 - 12.
  článok

  článok