Výsledky vyhľadávania

 1. DANIELOVÁ, Katarína - MALÍKOVÁ, Veronika. Laponsko - krajina Sámov. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2009. ISSN 1335-9258, 2009, roč. 17, č. 3, s. 99-103. VEGA 1/0454/09.
  článok

  článok

 2. LACKOVÁ, Vladimíra. Aljaška. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2009. ISSN 1335-9258, 2009, roč. 17, č. 3, s. 104-112.
  článok

  článok

 3. DANIELOVÁ, Katarína - MALÍKOVÁ, Veronika. Laponsko - Sápmi. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2009. ISSN 1335-9258, 2009, roč. 17, č. 3, s. 92-98. VEGA 1/0454/09.
  článok

  článok

 4. HOLUBEC, Miroslav. V krajine leva. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2009. ISSN 1335-9258, 2009, roč. 17, č. 3, s. 113-116.
  článok

  článok

 5. LACIKA, Ján. Podunajsko. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2009. ISSN 1335-9258, 2009, roč. 17, č. 3, s. 126-130.
  článok

  článok