Výsledky vyhľadávania

 1. KADEKOVÁ, Zdenka. Public relations a ich dôležitosť pre úspech firmy na trhu. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 23-24, s. 290-305.
  článok

  článok

 2. Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 ... In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 23-24, s. 422-427.
  článok

  článok

 3. ŠTARKOVÁ, Silvia. Zásady poctivého obchodného styku. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 23-24, s. 428-436.
  článok

  článok