Výsledky vyhľadávania

  1. HARUMOVÁ, Anna et al. Stanovenie hodnoty majetku : hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti. Bratislava : Iura Edition, [2008]. 496 s. Ekonómia. VEGA 1/4596/07. ISBN 978-80-8078-224-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]