Výsledky vyhľadávania

 1. ŽIVČICOVÁ, Eva. Kompetencie, imidž a profesionalita ako predpoklad úspechu. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. december, s. 588-592.
  článok

  článok

 2. KURIL, Michal. Možnosti právnej ochrany pred nerovnakým zaobchádzaním v pracovnoprávnych vzťahoch. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. december, s. 634-638.
  článok

  článok

 3. RAKYTOVÁ, Andrea. Dress code alebo ako sa správne obliecť nielen do práce. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. december, s. 579-582.
  článok

  článok

 4. BAČIŠIN, Vladimír. Psychológia a architektúra zmien v spoločnosti. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. december, s. 593-601.
  článok

  článok

 5. URIGA, Ján. Má etika a morálka pevné miesto v prioritách firiem v čase krízy? In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. december, s. 602-608.
  článok

  článok

 6. SOJKA, Ladislav. Špecifiká riadenia ľudských zdrojov v multinacionálnych spoločnostiach. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. december, s. 629-634.
  článok

  článok