Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKRINIAR, Pavel. Vianoce sa "začínajú" až po Vianociach : úvery na kúpu spotrebného tovaru. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, január 2010, roč. 11, č. 1, s. 14 - 15. Dostupné na : <http://investor.hnonline.sk/c1-39867350-vianoce-sa-zacinaju-az-po-vianociach>
  článok

  článok

 2. ŠKRINIAR, Pavel. Ekológia získava na prestíži i dôležitosti : banky aj z ekonomických dôvodov podporujú ochranu životného prostredia. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, január 2010, roč. 11, č. 1, s. 16.
  článok

  článok

 3. ŠKRINIAR, Pavel. Alternatíva k vypovedaniu životného poistenia : banky už našli náhradu za smutne preslávené balíčkovanie hypoték. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, január 2010, roč. 11, č. 1, s. 17.
  článok

  článok

 4. ŠINSKÝ, Michal. V priemere platíme viac : úroveň poplatkov v otvorených podielových fondoch na Slovensku. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, január 2010, roč. 11, č. 1, s. 34 - 35.
  článok

  článok

 5. ŠKRINIAR, Pavel. Investičný profil slovenského klienta : koľko majetku treba mať na efektívne rozloženie rizika? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, január 2010, roč. 11, č. 1, s. 39 - 41. VEGA 1/0372/08.
  článok

  článok

 6. BIKÁR, Miloš. Ekonomická sila sa presúva zo západu na východ : aktuálne trendy vývoja globálnej ekonomiky. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, január 2010, roč. 11, č. 1, s. 22 - 24.
  článok

  článok