Výsledky vyhľadávania

 1. JANKELOVÁ, Nadežda - MASÁR, Dušan. Inovačné možnosti riadenia organizácií územnej samosprávy. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 1, s. 24-34. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 2. SZARKOVÁ, Miroslava. K charakteristikám personálneho manažmentu v personálnom audite v bankovom sektore v SR. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 1, s. 25-38. VEGA 1/0053/12. Dostupné na : <http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/Auspicia-1.2015.pdf>
  článok

  článok

 3. GERTLER, Ľubomíra. Information content of sovereign risk measures. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 1, s. 30-36. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0190256/AUSPICIA-1-2014.pdf>
  článok

  článok

 4. SZARKOVÁ, Miroslava. Proces vyhorievania a syndróm vyhorenia - burnout syndrom. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. ISSN 1214-4967, 2013, roč. 10, č. 1, s. 87-93. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0176421/Auspicia-1-2013.pdf>
  článok

  článok

 5. KINTLER, Jakub. Analýza hodnotovo orientovanej pozície firmy. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. ISSN 1214-4967, 2013, roč. 10, č. 2, s. 47-51. VEGA 1/0488/12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0183075/Auspicia-2-2013.pdf>
  článok

  článok

 6. SZARKOVÁ, Miroslava - ANDREJČÁK, Martin. Psychosomatic syndromes within managerial profession. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. ISSN 1214-4967, 2013, roč. 10, č. 2, s. 80-85. VEGA 1/0053/12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0183075/Auspicia-2-2013.pdf>
  článok

  článok

 7. GERTLER, Ľubomíra. K problematike výnosovej krivky štátnych dlhopisov počas finančnej krízy. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. ISSN 1214-4967, 2013, roč. 10, č. 2, s. 91-97. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0183075/Auspicia-2-2013.pdf>
  článok

  článok

 8. KINTLER, Jakub. [Dopytové funkcie a trhová rovnováha]. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. ISSN 1214-4967, 2013, roč. 10, č. 2, s. 164-165. Recenzia na: Dopytové funkcie a trhová rovnováha / Nora Grisáková ; recenzenti Eleonora Fendeková, Marián Goga. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3620-2. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0183075/Auspicia-2-2013.pdf>
  článok

  článok

 9. SZARKOVÁ, Miroslava. E-communication tools in intra-enterprise communication in companies in Slovakia. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. ISSN 1214-4967, 2012, roč. [9], č. 1, s. 93-96. APVV SK-CZ 0108-09. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0161076/Auspicia-1.2012.pdf>
  článok

  článok

 10. PUŠKÁROVÁ, Paula. Dlhová a sociálna kríza vo vybraných krajinách južnej Európy. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. ISSN 1214-4967, 2012, roč. [9], č. 1, s. 38-43. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0161076/Auspicia-1.2012.pdf>
  článok

  článok