Výsledky vyhľadávania

 1. SMOLOVÁ, Jaroslava. Sítě a zapojování do sítí. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 39-41. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 2. KANTNEROVÁ, Liběna. Phishing. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 50-53. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 3. SZARKOVÁ, Miroslava - KLIMENTOVÁ, Lenka. K otázkam vymedzenia personálneho marketingu a jeho funkcií v globálnom konkurenčnom prostredí. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 61-67. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 4. ŘEHOŘ, Petr. Manažer a asertivní komunikace. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 68-71. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 5. PECH, Martin. Koučování a emoční inteligence. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 72-75. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 6. MOLEK, Jan. Sociální služby - trendy a aktuální problémy. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s.90-97. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 7. DUŠEK, Jiří - SKOŘEPA, Ladislav. Pozice ČR vůči rozpočtu EU v letech 2004-2008. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 9-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 8. STŘELEČEK, František - ZDENĚK, Radek - LOSOSOVÁ, Jana. Regionální analýza produktivity práce. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 19-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 9. JODLOVÁ, Olga. Malé a střední podniky - výhody a nevýhody na trhu. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 32-38. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 10. DRGOVÁ, Alexandra. Vplyv a špecifiká komunikácie v kontexte významu čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v období hospodárskej krízy v SR. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 54-60. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok