Výsledky vyhľadávania

  1. WORKIE TIRUNEH, Menbere. Niektoré aspekty transformácie svetovej ekonomiky a rizika jej ďalšieho vývoja. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2009. ISSN 0572-3043, 2009, roč. 17, č. 6, s. 3-26.
    článok

    článok