Výsledky vyhľadávania

  1. MAJTÁN, Štefan et al. Podnikové hospodárstvo. 2. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2007. 347 s. Nová ekonómia. ISBN 978-80-89085-79-8. [Počet ex. : 13, z toho voľných 12, prezenčne 1]
  2. CHODASOVÁ, Alena - BUJNOVÁ, Darina. Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 193 s. ISBN 80-225-2105-1. [Počet ex. : 20, z toho voľných 19, prezenčne 1]