Výsledky vyhľadávania

  1. WORKIE TIRUNEH, Menbere. Efekty zahraničnej pomoci na zníženie regionálnych disparít: prípady tranzitívnych, rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomík. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 10, s. 980-999.
    článok

    článok