Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁK, Štefan. Regionálne dimenzie inovačných bariér : od identifikovania k ich prekonaniu. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1336-5452, 2006, roč. 3, č. 2, s. 50-53. VEGA 1/1234/04. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2006/2/>
  článok

  článok

 2. ŽÁRSKA, Elena. Bariéry a šance rozvoja malých obcí. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1336-5452, 2006, roč. 3, č. 1, s. 8-12. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2006/1/>
  článok

  článok

 3. ŽÁRSKA, Elena. [Majetok obcí]. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = The Scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1336-5452, 2006, roč. 3, č. 1, s. 28. Recenzia na: Majetok obcí / Papcunová, V. ; Balážová, E. - Nitra : SAPV, 2006. - ISBN 80-89162-19-3. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2006/1/>
  článok

  článok