Výsledky vyhľadávania

 1. MOKRÝ, Vladimír. Dane, zdaňovanie a daňová sústava. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, December 2006, roč. 14, č. 12, s. 16-20.
  článok

  článok

 2. IŠA, Ján. Nicholas Kaldor - jeden z prvých kritikov monetarizmu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, December 2006, roč. 14, č. 12, s. 24-27.
  článok

  článok

 3. KOLLÁROVÁ, Viera - ČÁRSKY, Rastislav. Vklady domácností, ich substitúty, úrokové sadzby a miera finančných úspor domácností v ekonomike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, December 2006, roč. 14, č. 12, s. 7-10.
  článok

  článok

 4. ŠŤASTNÝ, Slavomír. Osobitné úpravy sprostredkovania v právnom rámci finančného trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, December 2006, roč. 14, č. 12, s. 2-6.
  článok

  článok

 5. LALINSKÝ, Tibor. Ziskovosť nefinančných podnikov v krajinách V4. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, December 2006, roč. 14, č. 12, s. 11-15.
  článok

  článok

 6. PENJAK, Vladimír. Poisťovníctvo - teória a prax. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, December 2006, roč. 14, č. 12, s. 30. Recenzia na: Poisťovníctvo = Pojišťovnictví : teorie a praxe : teória a prax / Anna Majtánová ... [et al.]. - 2006 ; Praha : Ekopress. - ISBN 80-86929-19-1.
  článok

  článok

 7. BABINCOVÁ, Soňa. Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, November 2006, roč. 14, č. 11, s. 2.
  článok

  článok

 8. SOLANIČ, Vladimír. Ako ovplyvní zavedenie eura slovenské obyvateľstvo? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, November 2006, roč. 14, č. 11, s. 5-8.
  článok

  článok

 9. ÁRENDÁŠ, Marek. Pripravenosť podnikov na zavedenie eura : výsledky prieskumov medzi podnikateľmi. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, November 2006, roč. 14, č. 11, s. 9-14.
  článok

  článok

 10. MALINA, Ľubor. Implementácia Bazileja 2 do slovenskej legislatívy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, November 2006, roč. 14, č. 11, s. 15-19.
  článok

  článok