Výsledky vyhľadávania

  1. MARTINCOVÁ, Marta. Mutual relationships between human capital and workforce flexibility in the context of knowledge based economy. In ICABR 2009 : abstracts [of] V. International Conference on Applied Business Research. - Brno : Mendel University in Brno, 2009. ISBN 978-80-7375-324-5, s. 130.
    článok

    článok


  2. LISÝ, Ján. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2005. 132 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-035-8. [Počet ex. : 30, z toho voľných 20, prezenčne 8]

  3. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Teória kapitálového trhu. 2. preprac. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2004. 100 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-002-1. [Počet ex. : 6, z toho voľných 5, prezenčne 1]