Výsledky vyhľadávania

 1. DRUGDOVÁ, Barbora. Medzinárodná spolupráca Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave s Masarykovou univerzitou v Brne. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006, 2006, roč. 11, č. 2, s. 15.
  článok

  článok


 2. HUDECOVÁ, Simona. Informačné centrum Svetovej banky v Slovenskej ekonomickej knižnici EU. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006, 2006, roč. 11, č. 1, s. 06-07.
  článok

  článok


 3. KOLLÁR, Vojtech. Príhovor rektora EU prof. Ing. Vojtecha Kollára, CSc. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006, 2006, roč. 11, č. 2, s. 1-2.
  článok

  článok


 4. GONDA, Vladimír - HUDÁK, Dušan. Študenti NHF EU súťažili v ŠVOČ. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006, 2006, roč. 11, č. 2, s. 13-14.
  článok

  článok


 5. DOVČIAKOVÁ, Janka. Rozvoj celoživotného vzdelávania ekonomických žurnalistov v bratislavskom regióne. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006, 2006, roč. 11, č. 2, s. 13.
  článok

  článok


 6. MUCHOVÁ, Eva. História a súčasnosť Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006, 2006, roč. 11, č. 2, s. 12.
  článok

  článok