Výsledky vyhľadávania

 1. HARUMOVÁ, Anna. Ekonomické znalecké odvetvia a špecifické prístupy pri znaleckej činnosti v Slovenskej republike. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Jeseň 2006, roč. 7, č. 3, s. 61-64.
  článok

  článok

 2. JAKUBEC, Miroslav. Aplikácia výnosových metód v podmienkach Slovenskej republiky. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Jeseň 2006, roč. 7, č. 3, s. 65-71.
  článok

  článok

 3. HARUMOVÁ, Anna. Nové trendy pri stanovení hodnoty pohľadávok. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Jeseň 2006, roč. 7, č. 3, s. 72-76.
  článok

  článok

 4. KARDOŠ, Peter. Vybrané aspekty ohodnocovania ochranných známok. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Jeseň 2006, roč. 7, č. 3, s. 77-84.
  článok

  článok

 5. JAKUBEC, Miroslav. Špecifiká ohodnocovania bánk. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Jar - Leto 2006, roč. 7, č. 1-2, s. 28-35.
  článok

  článok

 6. SERINA, Pavol. Znižovanie nákladov metódou Kaizen. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Jar - Leto 2006, roč. 7, č. 1-2, s. 40-44.
  článok

  článok

 7. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - DUBCOVÁ, Gabriela. Súčasný stav podniku slobodného povolania v SR. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Zima 2006, roč. 7, č. 4, s. 104-109.
  článok

  článok

 8. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Problematika hodnotenia podniku v procese squeeze out. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Zima 2006/2007, roč. 7, č. 4, s. 117-122.
  článok

  článok

 9. KRÁĽOVIČ, Jozef. Teória a prax dividendovej politiky slovenských akciových spoločností. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. ISSN 1335-5813, Jeseň 2006, roč. 7, č. 3, s. 85-89.
  článok

  článok