Výsledky vyhľadávania

 1. KUPKOVIČ, Ivan. Medzinárodné audítorské štandardy : ISA 315 - Poznanie účtovnej jednotky a jej prostredia a zhodnotenie rizík významných nesprávností. ISA 330 - Audítorské postupy ako reakcia na zhodnotené riziká. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 1, s. 24-27.
  článok

  článok


 2. FÖLDESOVÁ MOTAJOVÁ, Zuzana. Komentár k novelizácii zákona o zdravotnom poistení. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 3, s. 143-147.
  článok

  článok


 3. ČERNÝ, Michal - KRUPOVÁ, Lenka - DŽUPINKA, Miroslav. Prechod na IAS/IFRS - mýty a realita. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 4, s. 158-167.
  článok

  článok


 4. FARKAŠ, Richard. Nová smernica EÚ o audite účtovnej závierky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 4, s. 177-180.
  článok

  článok


 5. JURIŠOVÁ, Anna. DPH v Európskej únii. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 4, s. 181-183.
  článok

  článok


 6. FÖLDESOVÁ MOTAJOVÁ, Zuzana. Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2005. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 4, s. 189-192.
  článok

  článok


 7. PAULE, Ivan. Deriváty z pohľadu účtovnej jednotky a z pohľadu audítora. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 5, s. 219-223.
  článok

  článok


 8. JURIŠOVÁ, Anna. DPH v Európskej únii. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 5, s. 227-228.
  článok

  článok


 9. FÖLDESOVÁ MOTAJOVÁ, Zuzana. Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2005 (príklad TYP A). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 5, s. 230-235.
  článok

  článok


 10. JURIŠOVÁ, Anna. DPH v Európskej únii. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 6, s. 269-270.
  článok

  článok