Výsledky vyhľadávania

  1. MAJTÁN, Miroslav et al. Manažment. Bratislava : Sprint vfra, 2003. 429 s. Nová ekonómia. ISBN 80-89085-17-2. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 1]
  2. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Anita. Informačný vek. 2. dopln. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2002. 305 s. Nová ekonómia. ISBN 80-89085-09-1. [Počet ex. : 7, z toho voľných 4, prezenčne 3]