Výsledky vyhľadávania

  1. ČÍŽEK, Josef - KUČERA, Jaroslav. Regulace pojišťovnictví v Evropské unii : obozřetný systém dohledu nad pojišťovacími skupinami a v bankopojištění. In Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2008. ISSN 0862-6162, 2008, č. 22, s. 63-113. Dostupné na : <http://www.pojistnyobzor.cz/pojistne-rozpravy/Archiv/Cisla/2008/Pojistne_Rozpravy_2008_22.pdf>
    článok

    článok

  2. MEJSTŘÍK, Michal - TESÁRKOVÁ, Dita. Hodnocení dopadů regulace (RIA) se stále více prosazuje v Evropě i České republice. In Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2008. ISSN 0862-6162, 2008, č. 22, s. 14-29. Dostupné na : <http://www.pojistnyobzor.cz/pojistne-rozpravy/Archiv/Cisla/2008/Pojistne_Rozpravy_2008_22.pdf>
    článok

    článok