Výsledky vyhľadávania

  1. KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 145 s. ISBN 978-80-225-2658-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
  2. MAJDÚCHOVÁ, Helena - DLUHÁ, Mariana - MARČEK, Eduard. Neziskové organizácie. Bratislava : Sprint vfra, 2004. 180 s. ISBN 80-88848-59-8. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 2]
  3. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Neziskové organizácie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2001. 179 s. ISBN 80-225-1468-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]