Výsledky vyhľadávania

  1. MARTINCOVÁ, Marta. Konkurencieschopnosť ekonomiky - hlavná úloha hospodárskej stratégie a politiky. In Ekonomické myslenie a vzdelávanie ako vedecko-pedagogický problém : zborník referátov zo seminára s medzinárodnou účasťou : Banská Bystrica 1997. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 1997. ISBN 80-8055-094-8, s. 89-91.
    článok

    článok

  2. LISÝ, Ján et al. Dejiny ekonomických teórií. 1. vyd. Bratislava : Elita, 1996. 309 s. ISBN 80-8044-005-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  3. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Joint ventures : Teoretický náčrt a praktické skúsenosti. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1996. 116 s. ISBN 80-225-0734-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]