Výsledky vyhľadávania

 1. MARTINCOVÁ, Marta. Význam makroekonomickej stratégie pre formovanie stratégie podnikateľských subjektov. In Ekonomika podnikov a regiónov - 1997 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave, 1997. ISBN 80-85668-48-3, s. 131-134.
  článok

  článok

 2. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Teórie kapitálu a úroku a mechanizmus fungovania kapitálového trhu. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1996. 114 s. [6,324 AH]. ISBN 80-225-0753-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 3. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Joint ventures : Teoretický náčrt a praktické skúsenosti. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1996. 116 s. ISBN 80-225-0734-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 4. HONTYOVÁ, Kajetána - TÁNCOŠOVÁ, Judita. Trh práce - teoretický prístup. In Ekonomické rozhľady = Economic review, 1995, roč. 24, č. 2, s. 185-197.
  článok

  článok