Výsledky vyhľadávania

 1. ČINTALA, Peter. Trestný zákon - novela. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 3, s. 9-12.
  článok

  článok

 2. TOMIOVÁ, Sandra. Zákonník práce - novela. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 3, s. 43-45.
  článok

  článok

 3. KONVALINKOVÁ, Iveta. Štátny rozpočet na rok 2010. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 3, s. 13-19.
  článok

  článok

 4. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 3, s. 77-79.
  článok

  článok

 5. ČANECKÝ, Marek. Informatizácia spoločnosti a jeho projekty. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 3, s. 72-76.
  článok

  článok

 6. GOGOLA, Marián. Elektronický výber mýta - legislatívny rámec. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 3, s. 2-8.
  článok

  článok