Výsledky vyhľadávania

  1. BENCIOVÁ, Nikoleta. Marketingové stratégie vstupov na zahraničné trhy. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 27-31.
    článok

    článok