Výsledky vyhľadávania

 1. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Mládežnícky cestovný ruch vo Francúzsku. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 57-62. IP 42/08.
  článok

  článok

 2. BOJOVÁ, Dominika. Meranie výkonov cestovného ruchu prostredníctvom turistického satelitného účtu v Európe. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 32-38. IG 67/09.
  článok

  článok

 3. BAUMGARTNER, Boris. Aktuálne problémy medzinárodnej ekonomickej integrácie krajín Latinskej Ameriky. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 17-22.
  článok

  článok

 4. BRYNKUSOVÁ, Barbora. Vplyv súčasnej finančno-hospodárskej krízy na marketingový program medzinárodne pôsobiacich firiem. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 39-45. VEGA 1/4562/07.
  článok

  článok

 5. DRIENIKOVÁ, Kristína. Príležitosti pre realizáciu priamych zahraničných investícií v Rusku. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 87-91. PMVP 2316068.
  článok

  článok

 6. FURDOVÁ, Lucia. Zákazníci expresných služieb. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 100-104.
  článok

  článok

 7. VLKOVIČOVÁ, Lenka. Ekonomické dosahy kúpeľného cestovného ruchu na Slovensku a možnosti ich kvantifikácie. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 359-364.
  článok

  článok

 8. LIPTÁKOVÁ, Elena. Zohrávajúca úloha CSR pri riešení hrozby globálneho otepľovania. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 215-219. VEGA 1/4562/07.
  článok

  článok

 9. VAČKOVÁ, Andrea. Multiplikačné efekty cestovného ruchu. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 347-353. IG 67/2009.
  článok

  článok

 10. RATKOVSKÁ, Gabriela. Národná značka, logo a slogan ako prvky prezentácie Slovenska v zahraničí. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 268-272. VEGA 1/4562/07.
  článok

  článok