Výsledky vyhľadávania

  1. BOBÁKOVÁ, Viktória. Inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti. In Increasing competitiveness or regional, national and international markets : proceedings of the international academic conference on the occasion of the 30th anniversary of the founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1457-5.
    článok

    článok

  2. KARDOŠ, Peter. Koeficient speňažiteľnosti majetku podniku a jeho stanovenie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2005. ISSN 0013-3035, 2005, roč. 53, č. 3, s. 296-307.
    článok

    článok