Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁHOREC, Andrej. Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Marec. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 2. KAŠŠOVIČ, Ján. Solvency II. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Marec. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 3. KALAJTZIDIS, Ján. Je spoločensky zodpovedné investovanie len správne, alebo aj výhodné? In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Marec. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/Jan%20Kalajtzidis_%20ziskovost%20spolocensky%20zodpovedneho%20investovania.pdf>
  článok

  článok

 4. KAŠŠOVIČ, Ján. Čo predchádzalo vzniku Lamfalussyho procesu. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Marec. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Marec_3_Lamfalussyho%20procesKassovic.doc>
  článok

  článok