Výsledky vyhľadávania

  1. HONTYOVÁ, Kajetána. Aktuálne otázky integrácie SR do európskej únie. In Sociálno-ekonomické problémy transformačného procesu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Banská Bystrica, 17.-18. septembra 1998. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 1998. ISBN 80-8055-170-7, s. 75-81.
    článok

    článok

  2. MARTINCOVÁ, Marta. Vzájomný vzťah rozpočtovej a menovej politiky v rámci EÚ. In Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České republice II : sborník z mezinárodní konference, Karviná 1997. - Karviná : Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná, 1997. ISBN 80-85879--81-6, s. 302-306.
    článok

    článok