Výsledky vyhľadávania

  1. BALÁŽ, Vladimír - FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita. Ellsbergov paradox: rozhodovanie za podmienok rizika a neistoty. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 3, s. 213-229.
    článok

    článok